Kotviace body

Projekt

Zákazník:

Vodohospodárska výstavba

Termín realizácie:

2015

Projektu:

Pôvodné riešenie kotviacich bodov bolo pre časovú a technickú náročnosť nevyhovujúce. Nové kotviace konštrukcie boli konštruované tak aby na nich mohli byť permanentne namontované hydraulické zariadenia a nezasahovali pri plavbe do plavebnej časti plavebnej komory. Kotviace konštrukcie s hydraulickými valcami zabezpečujú svojim výkonom možnosť manipulácie s horným provizórnym hradením o hmotnosti 250 ton a dolným provizórnym hradením o hmotnosti 400 ton

Hlavným cieľom projektu bola výroba a montáž  nových kotviacich bodov na hornom a dolnom zhlaví PLK na „SVD G-N, stupeň Gabčíkovo“. Nové kotviace body slúžia na zjednodušenie manipulácie s veľkým provizórnym hradením na hornom a dolnom zhlaví pravej plavebnej komory

Fotogaléria projektu

Ďalšie projekty

GO Atlas Copco ZT75VSDFF

Projekty

Kotviace body

Projekty

Horne provizórne hradenie

Projekty

Hate v inundácii

Projekty