Kotviace body

Projekt

Zákazník:

Vodohospodárska výstavba

Termín realizácie:

2015

Projektu:

Pôvodné riešenie kotviacich bodov bolo pre časovú a technickú náročnosť nevyhovujúce. Nové kotviace konštrukcie boli konštruované tak aby na nich mohli byť permanentne namontované hydraulické zariadenia a nezasahovali pri plavbe do plavebnej časti plavebnej komory. Kotviace konštrukcie s hydraulickými valcami zabezpečujú svojim výkonom možnosť manipulácie s horným provizórnym hradením o hmotnosti 250 ton a dolným provizórnym hradením o hmotnosti 400 ton

Hlavným cieľom projektu bola výroba a montáž  nových kotviacich bodov na hornom a dolnom zhlaví PLK na „SVD G-N, stupeň Gabčíkovo“. Nové kotviace body slúžia na zjednodušenie manipulácie s veľkým provizórnym hradením na hornom a dolnom zhlaví pravej plavebnej komory

Fotogaléria projektu

Ďalšie projekty

Inštalácia Bezmazky ELGI AB55, 55KW

Projekty Stlačený vzduch

Inštalácia Bezmazky ELGI OF145, 160KW

Projekty Stlačený vzduch

GO Atlas Copco ZT75VSDFF

Projekty Stlačený vzduch

Kotviace body

hydro-eko Projekty

Horne provizórne hradenie

Projekty