Horné provizórne hradenie

Projekt

Zákazník:

Vodohospodárska výstavba

Termín realizácie:

2017

 

Projekt:

Provizórne hradenie slúži na zahradenie horného zhlavia plavebnej komory od hornej vody. Používa sa na vytvorenie suchého doku v plavebnej komore počas rekonštrukčných prác. Hradenie je v zahradenom stave vo zvislej polohe. Po odhradení sa hradenie natočí do horizontálnej polohy (návodnou doskou smerom hore) a ostáva plávať na vodnej hladine. V tejto polohe je hradenie aj skladované.

Dôvodom vyrobenia nového hradenia je požiadavka, aby bola čo najjednoduchšia manipulácia s hradením počas zahradzovania , aby novým hradením bolo možné zahradiť do jednej hodiny od naplavenia hradenia, aby bolo možné zahradzovať už od hladiny +128,200 mnm a aby bola bezpečná zimná prevádzka bez potrebných dodatkových opatrení

Fotogaléria projektu

Ďalšie projekty

Inštalácia Bezmazky ELGI AB55, 55KW

Projekty Stlačený vzduch

Inštalácia Bezmazky ELGI OF145, 160KW

Projekty Stlačený vzduch

GO Atlas Copco ZT75VSDFF

Projekty Stlačený vzduch

Kotviace body

hydro-eko Projekty

Horne provizórne hradenie

Projekty