Hate v inundácií

Projekt

Zákazník:

Vodohospodárska výstavba

Termín realizácie:

2017

Projekt:

Rekonštrukcia 5 haťových polí (č. 14, 15, 16, 17, 18) pre hať v inundácii SVD G-N, stupeň Čunovo – otvorená oceľová konštrukcia

Uzatvárací segment  slúži k zahradeniu hate a v prípade potreby, pri prepustení 100 ročnej vody aj k vyhradeniu hate. Vyhradenie znamená zdvihnutie segmentu pomocou prevodovky a galovej reťaze do hornej polohy. Zdvih sa uskutočňuje otáčaním telesa segmentu okolo klzného ložiska segmentu. Pohyb telesa je možne ovládať z miesta  ovládacej skrine alebo z centrálneho dispečingu

Cieľom projektu bolo nahradiť uzavreté zvarené teleso skriňového tvaru ktorého nevýhodou bolo,že netesnosťou zvarov sa voda dostane do vnútra segmentu, ktorá je veľmi nebezpečná hlavne v zime. Kontrola zvarov vo vnútri segmentu je ťažko prístupná   a v niektorých miestach sa nedá vôbec  uskutočniť

Nový návrh odstraňuje uvedené nedostatky, lebo konštrukčným riešením sa dosiahlo, že voda z otvorených nosníkoch plynule odteká. Všetky zvary ako aj povrchovú ochranu nátermi je možné kontrolovať v priečnom aj pozdĺžnom smere.   Navrhované riešenie zohľadňuje možnosti aplikácie konštrukčných dielov segmentu z výrobného sortimentu tvarovaných profilov ako aj plechov, ktoré možno zadovážiť na trhu.

Fotogaléria projektu

Ďalšie projekty

Inštalácia Bezmazky ELGI AB55, 55KW

Projekty Stlačený vzduch

Inštalácia Bezmazky ELGI OF145, 160KW

Projekty Stlačený vzduch

GO Atlas Copco ZT75VSDFF

Projekty Stlačený vzduch

Kotviace body

hydro-eko Projekty

Horne provizórne hradenie

Projekty