Hate v inundácií

Projekt

Zákazník:

Vodohospodárska výstavba

Termín realizácie:

2017

Projekt:

Rekonštrukcia 5 haťových polí (č. 14, 15, 16, 17, 18) pre hať v inundácii SVD G-N, stupeň Čunovo – otvorená oceľová konštrukcia

Uzatvárací segment  slúži k zahradeniu hate a v prípade potreby, pri prepustení 100 ročnej vody aj k vyhradeniu hate. Vyhradenie znamená zdvihnutie segmentu pomocou prevodovky a galovej reťaze do hornej polohy. Zdvih sa uskutočňuje otáčaním telesa segmentu okolo klzného ložiska segmentu. Pohyb telesa je možne ovládať z miesta  ovládacej skrine alebo z centrálneho dispečingu

Cieľom projektu bolo nahradiť uzavreté zvarené teleso skriňového tvaru ktorého nevýhodou bolo,že netesnosťou zvarov sa voda dostane do vnútra segmentu, ktorá je veľmi nebezpečná hlavne v zime. Kontrola zvarov vo vnútri segmentu je ťažko prístupná   a v niektorých miestach sa nedá vôbec  uskutočniť

Nový návrh odstraňuje uvedené nedostatky, lebo konštrukčným riešením sa dosiahlo, že voda z otvorených nosníkoch plynule odteká. Všetky zvary ako aj povrchovú ochranu nátermi je možné kontrolovať v priečnom aj pozdĺžnom smere.   Navrhované riešenie zohľadňuje možnosti aplikácie konštrukčných dielov segmentu z výrobného sortimentu tvarovaných profilov ako aj plechov, ktoré možno zadovážiť na trhu.

Fotogaléria projektu

Ďalšie projekty

GO Atlas Copco ZT75VSDFF

Projekty

Kotviace body

Projekty

Horne provizórne hradenie

Projekty

Hate v inundácii

Projekty